แอปพลิเคชั่น DriverLink ของ iTracking Asia

มาดูวิธีที่แอปพลิเคชั่น DriverLink ของ i-Tracking Asia จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Fleet Management และประสิทธิผลและติดต่อกับพนักงานขับรถได้อย่างปลอดภัยในเวลาเดียวกัน


แอป DriverLink สนับสนุนธุรกิจทุกประเภท

-บริษัทที่พนักงานขาย/บริการทำงานที่บ้าน
-บริษัทที่จ้างพนักงานขาย/บริการจากข้างนอก
-บริษัทจัดส่งสินค้า
-บริษัทขนส่ง
-บริการรถโรงเรียน/บริษัท
-บริการฉุกเฉิน

ประโยชน์ของแอป DriverLink

-การติดต่อที่ง่ายและชัดเจน
-การติดต่อทุกอย่างในที่เดียว
-มีเมนูช่วยเหลือเรื่องแผนที่ให้กับพนักงาน
-พัฒนาบริการลูกค้า
-มีรายงานรูปภาพ
-สามารถส่งเอกสาร
-มีสมุดบันทึกพนักงานขับรถแบบอิเล็คทรอนิกส์

ประโยชน์ต่างๆ ที่กล่าวไปข้างต้นช่วยลดเวลาการจัดการนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต