การขนส่งผู้โดยสาร Passenger Transport-TH 2

นอกจากความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกองเรือปกติ, ผู้ดำเนินการขนส่งผู้โดยสารต้องเผชิญกับความท้าทายอื่นๆ รัฐบาลออกข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงและตลาดมีความต้องการความปลอดภัยในระดับสูง, ซึ่งต้องการการตรวจสอบติดตามอย่างระมัดระวัง

  • ชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับ
  • การประเมินพนักงานขับ, เทียบกับชุดของตัวแปรที่ผู้ใช้กำหนด
  • การต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะสาธารณะและสุขภาพของพนักงานขับ
  • การแจ้งเตือนการประกันภัย, ใบอนุญาตและการบำรุงรักษาของยานพาหนะ
  • การตรวจสอบแรงดันลมยาง
  • การตรวจสอบความเร็ว

รูปแบบทางการค้าของการจัดเก็บค่าโดยสาร, การรักษาความสามารถในการทำกำไรในเส้นทาง และ การปฏิบัติตามตารางเวลา เป็นอุปสรรคสำคัญในการบริหารจัดการ คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ที่        ทรงประสิทธิภาพ เช่น การสร้างเส้นทางและการใช้ Geofencing ร่วมกับฮาร์ดแวร์หลากหลายชนิด เช่น การนับผู้โดยสาร, การจัดการอุปสรรคในการควบคุมและการบริหารจัดการ