อุปกรณ์ในการขุดดิน Earth Moving-TH 2

ระบบของเรามีความยืดหยุ่นทำให้เหมาะสม สำหรับการจัดการเครื่องจักรที่มีความซับซ้อน ในสิ่งแวดล้อมที่อันตราย เช่น เครื่องจักรในการขุดดิน ร่วมกับฮาร์ดแวร์ที่ไม่พบในยานพาหนะที่วิ่งบนถนนปกติ เป็นมาตรฐานร่วมกับซอฟท์แวร์ติดตาม GPS ของเรา

คุณสมบัติที่มีในซอฟท์แวร์รวมถึง:

  • การป้องกันเครื่องยนต์
  • เครื่องทดสอบวิเคราะห์การหายใจของผู้ปฏิบัติงาน
  • ตรวจสอบแรงดันลมยาง
  • ทำการแจ้งเตือนทันที
  • รักษากลุ่มยานพาหนะไว้ภายในโซนของมัน
  • ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง