อุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนที่ Static Assets-TH 2

เครื่องมือสำหรับการติดตามอุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยม เช่น สถานีน้ำมัน, เสา GSM, ตำแหน่งวาล์วท่อ, ระดับถังน้ำมัน, อุปกรณ์ห้องเย็นสำหรับเก็บ เป็นต้น

การควบคุมส่วนประกอบหลากหลายของอุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนที่ มีความชัดเจนจากห้องควบคุมผ่านซอฟท์แวร์ (อาศัยฮาร์ดแวร์) การเตือนที่กำหนดโดยผู้ใช้และการสร้าง Fields ของผู้ใช้เอง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้าง Platform ในการตรวจสอบติดตามตามความต้องการของลูกค้า