การขนส่งสินค้าด้วยความเย็น Cold Chain Logistics-TH 2

การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อควบคุมการขนส่งด้วยความเย็น กลายเป็นเรื่องปกติ ความท้าทายเป็นการใช้ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง หรือ ข้อมูลการเก็บสินค้าในห้องเย็นเข้าไปในส่วนควบคุมที่ถูกต้องโดยไม่มีการเพิ่มความซับซ้อน หรือ ข้อมูลที่มากเกินไป เครื่องมือของเรารวบรวมข้อมูลจากหลายขั้นตอนในการเก็บสินค้าในห้องเย็นโดยไม่คำนึงถึงฮาร์ดแวร์ที่กำลังใช้, เช่น RF และ GPS/GPRS protocols

มันรับทราบข้อมูลในห้องเย็น, และ จัดการประมวลผลข้อมูลกำลังส่งไปยังเครื่องรับที่ถูกต้อง, เพื่อความมั่นใจว่ามีความง่ายในการบริหารจัดการสินค้าที่เก็บในห้องเย็น