กองเรือ Marine-TH 2

ระบบ i-Tracking ใช้เพื่อติดตามและจัดการกองเรือทั่วโลก เรือโดยสาร, เรือขนส่งสินค้าและเรือประมง อาศัยคุณสมบัติการเตือนเพื่อเฝ้าติดตามกองเรือตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน

นอกจากคุณสมบัติการติดตามกองเรือมาตรฐาน เช่น ตำแหน่ง, ความเร็วและหัวเรือ, มีคุณสมบัติอื่นๆ มากมายที่ช่วยเหลือผู้ดำเนินการเกี่ยวกับเรือในการควบคุมต้นทุนและปรับปรุงความปลอดภัย