Industries Thai Old ภาคอุตสาหกรรม

บริษัท i-Tracking (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระบบที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เพื่อทำให้สามารถหาระบบที่เหมาะสมสำหรับสนองความจำเป็นที่พวกเขาควรมี ถ้ามีความต้องการพิเศษเกิดขึ้น         i-Tracking (ประเทศไทย) ร่วมกับผู้ใช้บริการเพื่อที่จะค้นหาระบบที่เหมาะสม

การขนส่งสินค้าด้วยความเย็น Cold Chain Logistics

การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อควบคุมการขนส่งด้วยความเย็นกลายเป็นเรื่องปกติความท้าทายเป็นการใช้ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลการเก็บสินค้าในห้องเย็นเข้าไปในส่วนควบคุมที่ถูกต้องโดยไม่มีการเพิ่มความซับซ้อนหรือข้อมูลที่มากเกินไปเครื่องมือของเรารวบรวมข้อมูลจากหลายขั้นตอนในการเก็บสินค้าในห้องเย็นโดยไม่คำนึงถึงฮาร์ดแวร์ที่กำลังใช้, เช่น RF และ GPS/GPRS protocols

มันรับทราบข้อมูลในห้องเย็น, และ จัดการประมวลผลข้อมูลกำลังส่งไปยังเครื่องรับที่ถูกต้อง, เพื่อความมั่นใจว่ามีความง่ายในการบริหารจัดการสินค้าที่เก็บในห้องเย็น

อุปกรณ์ในการขุดดิน Earth Moving

ระบบของเรามีความยืดหยุ่นทำให้เหมาะสมสำหรับการจัดการเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนในสิ่งแวดล้อมที่อันตรายเช่นเครื่องจักรในการขุดดินร่วมกับฮาร์ดแวร์ที่ไม่พบในยานพาหนะที่วิ่งบนถนนปกติเป็นมาตรฐานร่วมกับซอฟท์แวร์ติดตามGPS ของเรา

คุณสมบัติที่มีในซอฟท์แวร์รวมถึง:

 • การป้องกันเครื่องยนต์
 • เครื่องทดสอบวิเคราะห์การหายใจของผู้ปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • ทำการแจ้งเตือนทันที
 • รักษากลุ่มยานพาหนะไว้ภายในโซนของมัน
 • ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง

กลุ่มยานพาหนะและการขนส่ง Fleet and Logistic

i-Tracking ประเทศไทย นำเสนอเทคโนโลยีในการบริหารจัดการกลุ่มยานพาหนะด้วยประสบการณ์ 20 ปี ซอฟท์แวร์ติดตาม GPS ที่มีความทันสมัยของเรามีคุณสมบัติที่ออกแบบเพื่อผู้บริหารและเจ้าของยานพานหะโดยเฉพาะ

คุณสมบัติมาตรฐานที่คุณจะคาดหวังจากซอฟท์แวร์ติดตาม, เช่น การรีเพลย์เส้นทางเดินทาง, การรายงานความเร็ว, geofencing (การใช้ซอฟท์แวร์ที่ใช้ GPS เพื่อระบุขอบเขตทางภูมิศาสตร์), ระบบบริหารจัดการตำแหน่ง, การเตือนเป็นชั่วโมง/จำนวนระยะทางที่ใช้ไป และ การติดตามแบบ Real Time เป็นทั้งหมดที่เราเสนอ เราเสนอคุณสมบัติต่อไปนี้ด้วย:

 • การจัดการพฤติกรรมพนักงานขับ
 • ซอฟท์แวร์บำรุงรักษากลุ่มยานพาหนะ
 • อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและแรงดันลมยาง
 • การบริหารจัดการ/การระบุตัวตนพนักงานขับ
 • Geofencing ที่กำหนดโดยผู้ใช้ที่มีการจำกัดความเร็วและการเตือนที่กำหนดได้เอง
 • การแจ้งเตือนที่กำหนดโดยผู้ใช้
 • กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ได้เอง
 • ความเร็วบนถนน
 • การตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง

กองเรือ Marine

ระบบi-Tracking ใช้เพื่อติดตามและจัดการกองเรือทั่วโลก เรือโดยสาร, เรือขนส่งสินค้าและเรือประมง อาศัยคุณสมบัติการเตือนเพื่อเฝ้าติดตามกองเรือตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน

นอกจากคุณสมบัติการติดตามกองเรือมาตรฐานเช่นตำแหน่ง, ความเร็วและหัวเรือ, มีคุณสมบัติอื่นๆ มากมายที่ช่วยเหลือผู้ดำเนินการเกี่ยวกับเรือในการควบคุมต้นทุนและปรับปรุงความปลอดภัย

การขนส่งผู้โดยสาร Passenger transport

นอกจากความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกองเรือปกติ, ผู้ดำเนินการขนส่งผู้โดยสารต้องเผชิญกับความท้าทายอื่นๆ รัฐบาลออกข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงและตลาดมีความต้องการความปลอดภัยในระดับสูง, ซึ่งต้องการการตรวจสอบติดตามอย่างระมัดระวัง

ชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับ

 • การประเมินพนักงานขับ, เทียบกับชุดของตัวแปรที่ผู้ใช้กำหนด
 • การต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะสาธารณะและสุขภาพของพนักงานขับ
 • การแจ้งเตือนการประกันภัย, ใบอนุญาตและการบำรุงรักษาของยานพาหนะ
 • การตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • การตรวจสอบความเร็ว

รูปแบบทางการค้าของการจัดเก็บค่าโดยสาร, การรักษาความสามารถในการทำกำไรในเส้นทาง และ การปฏิบัติตามตารางเวลา เป็นอุปสรรคสำคัญในการบริหารจัดการ คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ที่        ทรงประสิทธิภาพ เช่น การสร้างเส้นทางและการใช้ Geofencing ร่วมกับฮาร์ดแวร์หลากหลายชนิด เช่น การนับผู้โดยสาร, การจัดการอุปสรรคในการควบคุมและการบริหารจัดการ

อุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนที่ Static Assets

เครื่องมือสำหรับการติดตามอุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมเช่นสถานีน้ำมัน, เสา GSM, ตำแหน่งวาล์วท่อ, ระดับถังน้ำมัน, อุปกรณ์ห้องเย็นสำหรับเก็บ เป็นต้น

การควบคุมส่วนประกอบหลากหลายของอุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนที่มีความชัดเจนจากห้องควบคุมผ่านซอฟท์แวร์ (อาศัยฮาร์ดแวร์) การเตือนที่กำหนดโดยผู้ใช้และการสร้าง Fields ของผู้ใช้เอง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้าง Platform ในการตรวจสอบติดตามตามความต้องการของลูกค้า