อุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนที่

 

เครื่องมือสำหรับการติดตามอุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมเช่นสถานีน้ำมัน, เสา GSM, ตำแหน่งวาล์วท่อ, ระดับถังน้ำมัน, อุปกรณ์ห้องเย็นสำหรับเก็บ เป็นต้น

การควบคุมส่วนประกอบหลากหลายของอุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนที่มีความชัดเจนจากห้องควบคุมผ่านซอฟท์แวร์ (อาศัยฮาร์ดแวร์) การเตือนที่กำหนดโดยผู้ใช้และการสร้าง Fields ของผู้ใช้เอง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้าง Platform ในการตรวจสอบติดตามตามความต้องการของลูกค้า

Contact Us

We’d love to discuss how our tracking products can help your business. Kindly get in touch for more information and a complimentary demonstration.

Office Location

i-Tracking (Thailand) Co., Ltd.
2036/4 50 Park Condo
Rim Road – Paknam Railway
Sukhumvit Rd., Soi 50
Phakhanong Khongtoey
Bangkok 10260
office-bkk