การขนส่งผู้โดยสาร

นอกจากความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกองเรือปกติ, ผู้ดำเนินการขนส่งผู้โดยสารต้องเผชิญกับความท้าทายอื่นๆ รัฐบาลออกข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงและตลาดมีความต้องการความปลอดภัยในระดับสูง, ซึ่งต้องการการตรวจสอบติดตามอย่างระมัดระวัง

ชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับ

  • การประเมินพนักงานขับ, เทียบกับชุดของตัวแปรที่ผู้ใช้กำหนด
  • การต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะสาธารณะและสุขภาพของพนักงานขับ
  • การแจ้งเตือนการประกันภัย, ใบอนุญาตและการบำรุงรักษาของยานพาหนะ
  • การตรวจสอบแรงดันลมยาง
  • การตรวจสอบความเร็ว

รูปแบบทางการค้าของการจัดเก็บค่าโดยสาร, การรักษาความสามารถในการทำกำไรในเส้นทาง และ การปฏิบัติตามตารางเวลา เป็นอุปสรรคสำคัญในการบริหารจัดการ คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ที่    ทรงประสิทธิภาพ เช่น การสร้างเส้นทางและการใช้ Geofencing ร่วมกับฮาร์ดแวร์หลากหลายชนิด เช่น การนับผู้โดยสาร, การจัดการอุปสรรคในการควบคุมและการบริหารจัดการ

Contact Us

We’d love to discuss how our tracking products can help your business. Kindly get in touch for more information and a complimentary demonstration.

Office Location

i-Tracking (Thailand) Co., Ltd.
2036/4 50 Park Condo
Rim Road – Paknam Railway
Sukhumvit Rd., Soi 50
Phakhanong Khongtoey
Bangkok 10260
office-bkk