การขนส่งสินค้าด้วยความเย็น

 

การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อควบคุมการขนส่งด้วยความเย็นกลายเป็นเรื่องปกติความท้าทายเป็นการใช้ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลการเก็บสินค้าในห้องเย็นเข้าไปในส่วนควบคุมที่ถูกต้องโดยไม่มีการเพิ่มความซับซ้อนหรือข้อมูลที่มากเกินไปเครื่องมือของเรารวบรวมข้อมูลจากหลายขั้นตอนในการเก็บสินค้าในห้องเย็นโดยไม่คำนึงถึงฮาร์ดแวร์ที่กำลังใช้, เช่น RF และ GPS/GPRS protocols

มันรับทราบข้อมูลในห้องเย็น, และ จัดการประมวลผลข้อมูลกำลังส่งไปยังเครื่องรับที่ถูกต้อง, เพื่อความมั่นใจว่ามีความง่ายในการบริหารจัดการสินค้าที่เก็บในห้องเย็น

Contact Us

We’d love to discuss how our tracking products can help your business. Kindly get in touch for more information and a complimentary demonstration.

Office Location

i-Tracking (Thailand) Co., Ltd.
2036/4 50 Park Condo
Rim Road – Paknam Railway
Sukhumvit Rd., Soi 50
Phakhanong Khongtoey
Bangkok 10260
office-bkk