การขนส่งสินค้าด้วยความเย็น

การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อควบคุมการขนส่งด้วยความเย็น กลายเป็นเรื่องปกติ ความท้าทายเป็นการใช้ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง หรือ ข้อมูลการเก็บสินค้าในห้องเย็นเข้าไปในส่วนควบคุมที่ถูกต้องโดยไม่มีการเพิ่มความซับซ้อน หรือ ข้อมูลที่มากเกินไป เครื่องมือของเรารวบรวมข้อมูลจากหลายขั้นตอนในการเก็บสินค้าในห้องเย็นโดยไม่คำนึงถึงฮาร์ดแวร์ที่กำลังใช้, เช่น RF และ GPS/GPRS protocols
มันรับทราบข้อมูลในห้องเย็น, และ จัดการประมวลผลข้อมูลกำลังส่งไปยังเครื่องรับที่ถูกต้อง, เพื่อความมั่นใจว่ามีความง่ายในการบริหารจัดการสินค้าที่เก็บในห้องเย็น …read more >

แผ่นดิน เคลื่อนย้าย

The flexibility of our solutions is perfectly suited for managing complex machinery in dangerous environments such as earth moving. Integration with hardware not ordinarily found in road fleet environments is standard with our GPS tracking software.   .…read more >

กลุ่มยานพาหนะและการขนส่ง

i-Tracking ประเทศไทย นำเสนอเทคโนโลยีในการบริหารจัดการกลุ่มยานพาหนะด้วยประสบการณ์ 20 ปี ซอฟท์แวร์ติดตาม GPS ที่มีความทันสมัยของเรามีคุณสมบัติที่ออกแบบเพื่อผู้บริหารและเจ้าของยานพานหะโดยเฉพาะ …read more >

กองเรือ

ระบบi-Tracking ใช้เพื่อติดตามและจัดการกองเรือทั่วโลก เรือโดยสาร, เรือขนส่งสินค้าและเรือประมง อาศัยคุณสมบัติการเตือนเพื่อเฝ้าติดตามกองเรือตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน   …read more >

การขนส่งผู้โดยสาร

นอกจากความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกองเรือปกติ, ผู้ดำเนินการขนส่งผู้โดยสารต้องเผชิญกับความท้าทายอื่นๆ รัฐบาลออกข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงและตลาดมีความต้องการความปลอดภัยในระดับสูง, ซึ่งต้องการการตรวจสอบติดตามอย่างระมัดระวัง  …read more >

อุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนที่

เครื่องมือสำหรับการติดตามอุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมเช่นสถานีน้ำมัน, เสา GSM, ตำแหน่งวาล์วท่อ, ระดับถังน้ำมัน, อุปกรณ์ห้องเย็นสำหรับเก็บ เป็นต้น …read more >