About Us Thai เกี่ยวกับเรา

บริษัท i-Tracking (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทจำกัดมีจุดประสงค์ในการทำตลาดผลิตภัณฑ์ไร้สายและซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาเพื่อให้การสื่อสารไร้สายเพื่อใช้กับยานพาหนะและบุคคล

ผลิตภัณฑ์ทำงานร่วมกับซอฟท์แวร์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของเราเพื่อการให้ระบบและการบริการหลากหลายสำหรับการบริหารจัดการและธุรกิจ, เช่นเดียวกับการบริการด้านความปลอดภัย และ การรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้แต่ละคน

ภารกิจของเรา

จัดเตรียมระบบสำหรับบุคคลและบริษัท, ซึ่งทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ปรับปรุงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยสำหรับบริษัทและผู้ใช้