Product Thai สินค้า

ไม่มีสัญญา ไม่มีกำหนด

คุณจ่ายรายเดือน, และทรัพย์สิน (ยานพาหนะ, เครื่องจักร, อุปกรณ์) ทั้งหมดจะถูกเพิ่มเข้าไปในระบบของเรา ไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว และ ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่ซ่อนไว้ ด้วยวิธีนี้คุณจะมีสมาธิกับการสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโตจากทรัพย์สินเพียงหนึ่งไปจนถึงหลายล้านด้วยคำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญของเรา

ไม่จำเป็นต้องลงทุนมาก

เราดูแลการเก็บและประมวลผลข้อมูลทุกอย่างเพื่อทำให้คุณไม่ต้องลงทุนมากในโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลโดยเราใช้cloud servers เช่นเดียวกับ ground servers โดยมีช่วงเวลาการให้บริการเกือบ 100% ตามที่คุณต้องการ

ระบบนี้ทำให้คุณมีสมาธิกับการสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโตรายงานสามารถสร้างขึ้นเมื่อต้องการหรือสามารถสร้างรายงานตามกำหนดเวลาซึ่งจะส่งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การทำงานร่วมกันกับ Hardware ที่หลากหลาย

ผ่านPlatform ของเรา คุณจะไม่ถูกบังคับให้ใช้อุปกรณ์เฉพาะ เพราะ platform ของเรายอมให้เราสร้างระบบได้มากกว่า หมายถึง เราสามารถดัดแปลงเพื่อสร้างระบบที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละรายได้ดีที่สุด

วิธีการของเราทำให้เราสามารถรวมข้อมูลที่รวบรวมไว้ผ่านระบบของเรากับระบบอื่นๆ

การติดต่อเรา

เรายินดีทำการอธิบายผลิตภัณฑ์ในการติดตามของเราที่สามารถช่วยธุรกิจของคุณกรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลมากขึ้นและสาธิตการใช้งานฟรี

คุณสมบัติ

ทำการติดตามทรัพย์สินเป็นแบบปัจจุบัน

รับชมแบบ Real time เมื่อทรัพย์สินของคุณเป็นแบบเคลื่อนที่

ทำการบันทึกข้อมูล

ดูว่าทรัพย์สินทั้งหมดกำลังทำอะไรในเวลาที่กำหนด รับชมการเดินทางในปัจจุบันและอดีต เมื่อทรัพย์สินเสร็จสิ้นการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบอย่างเต็มที่

การแจ้งเตือนที่สามารถกำหนดได้เอง

ทำการเตือนจากทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทรัพย์สินของคุณ แล้วทำการกำหนดพวกมันเองด้วย      ฟิวเตอร์เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยต่อผู้ถือหุ้นทุกคนมากขึ้น คุณสามารถเลือกเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ของคุณโดยการส่งข้อความ (SMS) หรือ อีเมล์

ทำการติดตามสถานะของทรัพย์สิน

ทรัพย์สินของคุณในขณะกำลังรอคอย, บรรจุสินค้า, เคลื่อนที่ หรือ อยู่ในเวิร์คช็อป สร้างหลักเกณฑ์ เพื่อทำให้คุณสามารถรับชมสถานะปัจจุบันของทรัพย์สินของคุณได้ทันที

ทำรายงานพร้อมรายละเอียด

ทำการเลือกจากรายงานที่กำหนดขึ้นเองฉบับเต็ม, รายงาน Pre-built, เพื่อนำเสนอต่อลูกค้าของคุณ ผู้ใช้สามารถสร้างและเก็บรูปแบบรายงาน ที่จะเป็นการระบุรูปแบบที่ตรงกับข้อกำหนดการทำรายงานอย่างชัดเจน รายงานตามกำหนดเวลาในเวลาใดๆ และ ส่งมอบรายงานผ่านอีเมล์โดยอัตโนมัติ

ทำการรีเพลย์เส้นทางการเดินทาง

เลือกวันและเส้นทางการเดินทางเพื่อได้รับเส้นทางอย่างละเอียด และสถิติเพื่อนำเสนอให้คุณ